20/12/19  Tin của trường  370
         Với mục đích giúp các em học sinh khắc sâu hơn truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống cách mạng dân tộc, truyền thống yêu nước,.. giáo dục các em học sinh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ngoài ra, còn giáo dục các em về ý thức bảo vệ môi trường sống. Rèn luyện thể ...
 09/12/19  Tin của trường  478
Sáng ngày 09/12/2019, Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tổ chức chương trình “Rác thải nhựa đổi lấy cây xanh” lần I năm 2019 nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể học sinh trong nhà trường
 07/10/19  Tin của trường  145
 “Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà làm nền tảng vững chắc thúc đảy chất lượng mũi nhọn” là chủ đề năm học 2019 - 2020 mà mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ cùng quyết tâm thực hiện
 18/03/19  Tin của trường  585
Em Quách Tuấn Kiệt, học sinh lớp 5A3 đã xuất sắc hoàn thành nội dung bơi tự do 50m nam để giành Huy chương Bạc tại hội thao cấp tỉnh.
 26/06/18  Tin của trường  627
Trong năm học 2017 - 2018, trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã tích cực tham gia các phong trào, hội thi do Phòng Giáo dục - Đào tạo và Huyện Đoàn Hồng Dân tổ chức, những học sinh tiêu biểu, nỗi bật được tiếp tục tham gia các phong trào, hội thi cấp tỉnh và đạt được một số thành tích đáng khích lệ.