22/02/18  Tin tức từ Phòng  891
             Căn cứ kế hoạch số 48 KH-PGDĐT ngày 27/9/2017 của Sở GD- ĐT về kế hoạch Tổ chức Hội thi vở sạch, chữ đẹp năm học 2017-2018;             Bộ phận chuyên môn, Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân thông báo đến các trường về học sinh tham dự thi thời gian và địa điểm, cụ thể như sau: